DƯA HẤU F1 TIỂU LONG NP-404 ◄► WATERMELON F1 MI-DRAGON NP-404

- Kháng bệnh tốt. Trái dạng oval, da xanh nhạt có sọc xanh đậm, vỏ mỏng dai, ruột đỏ đậm, thịt chắc, trái nặng 3.5-4.5 kg. Cho thu hoạch sau 55 - 58 ngày trồng.

- It  is a new highly productive striped hybrid watermelon. Plants produce oval shaped fruits weighing 3.5 -4.5  each. The attractive fruits have a light green color with dark green stripes. The flesh color is deep red, sweet, very compact and juicy. It  displays good resistance/tolerance to Fusarium wilt race 1-2. Its maturity is about 55 - 58 days after planting.

DƯA HẤU F1 TIỂU LONG GOLDEN NP -251

WATERMELON F1  GOLDEN MI-DRAGON NP-251

- Ngắn ngày, cho trái sau 26 ngày thụ phấn. Trái tṛn, da xanh có sọc xanh đậm, ruột màu cam, thơm. Có trọng lượng b́nh quân khoảng 2 - 2.5 kg.

- Matures in 26 days after fruit-set. Round shape fruit is 2-2.5kgs.Green rind with dark green stripes. Orange flesh is juicy and fine with 12 - 13 % sugar content.

DƯA HẤU F1 TIỂU LONG YELLOW NP-2020

WATER F1  YELLOW MI-DRAGON  NP - 2020

- Ngắn ngày, cho trái sau 65 ngày trồng. Trái tṛn oval, da xanh có sọc xanh đậm, ruột màu vàng, thơm. Có trọng lượng b́nh quân khoảng 1.5 - 2 kg, nhiều trái trên cùng một dây.

- Matures in 65 days. Black green stripes on green rind. Yellow flesh is crisp and juicy with 11.3% sugar content. Oval shape and average 1.5 - 2 kgs. High fruit-set and many fruit per plant.

DƯA HẤU F1 TIỂU LONG RED NP-527

WATERMELON F1  RED MI-DRAGON NP-527

- Cho trái  sau 65  - 66 ngày trồng. Trái tṛn oval, da xanh có sọc xanh đậm, ruột màu đỏ đậm, thơm. Có trọng lượng b́nh quân khoảng 1.8 - 2.5 kg, nhiều trái trên cùng một dây.

- Matures in 65-66 days after sowing , Deep red flesh with 12,5 % sugar content, High round shape with 1.8kgs average weight, Green rind with deep green stripes.

DƯA HẤU F1 LONG DRAGON NP-5225

WATERMELON F1  LONG DRAGON NP-5225

- Cho trái sau 78 - 80 ngày gieo, dạng trái  h́nh bầu dục với trọng lượng khoảng 6.5 kg - 7 kg. Da xanh sọc xanh đậm, ruột đỏ và rất thơm, độ ngọt cao ( 12 %), năng suất cao và rất dễ đậu trái.

- Matures in 78-80 days after sowing, Oblong shape is average 6.5kgs, Green rind with dark-green stripes, Red flesh is crisp and juicy with 12.0% sugar content, High yield, good fruit set .

DƯA HẤU F1 LONG DRAGON  NP-217

 WATERMELON F1  LONG DRAGON NP-217

- Cho thu hoạch sau  75 - 78 ngày gieo. Da xanh và có sọc xanh đậm. Ruột đỏ, ḍn, thơm, độ ngọt  11 .1 %.Dạng trái bầu dục , nặng khoảng  5 -7 kg.

- Matures in 75-78 days. Black green stripes on green rind. Red flesh is crisp and tasty with 11.1% sugar content. Oblong shape and average 5.76kgs.

DƯA HẤU F1 BẢO  LONG NP - 900

WATERMELON F1 DARK SWEET NP - 900

- Kháng bệnh tốt, trái dạng oval, da xanh nhạt có sọc xanh đậm, vỏ mỏng dai, ruột đỏ đậm, thịt chắc, độ ngọt >14% trái nặng 4-6 kg.

- It is early maturity hybrid, about 55- 58 days after transplant, vigorous vines, many laterals and prolific fruit. It has oval fruit shape with  green color, dark green  glossy stripes of rind. - Fruit is medium  types (about 4 -6  Kg). Flesh is deep red color, very sweet, crisp and juicy. This hybrid is a very excellence variety for professional market.

-DƯA HẤU F1 BẢO LONG (BIG) NP - 910

 WATERMELON F1 DARK SWEET ( BIG) NP- 910

- Kháng bệnh  và phát triển rất tốt, trái tṛn, da xanh đen với sọc đen. Đây là giống dạng SUGABABY , trái lớn 7 -9 kg và có thể đạt 12 -13 kg trong điều kiện phát triển tốt.Thịt màu đỏ, ngọt và có mùi thơm. Thời gian thu hoạch sau 62 - 65 ngày trồng .

- It  is variety grow very strong, tolerant to diseases well. Fruit shape is globe with black green rind color with dark stripes. This is sugar baby type, big - sized type 8-10 Kg in weight. If good culture, weight can be obtained 14-15 kgs. - Flesh is red, extremely sweet and wonderful flavor. - Early maturity in 62-65 days after transplant, yield is very highly.

DƯA HẤU F1 THÀNH  LONG NP-305

WATERMELON F1 CHAMPION SWEET NP-305

- Kháng bệnh tốt, trái dạng oval, da xanh  có xọc xanh đậm lem , vỏ mỏng dai, ruột đỏ đậm, thịt chắc, độ ngọt >14% trái nặng 3.5-4.5 kg.

- This medium CRIMSION type, high flesh quality, very attractive red flesh. Sugar content 14 % , fruit size 3.5 - 4.5 kg and maturity 55 days after sowing.

DƯA HẤU F1 THÀNH  LONG NP-586

 WATERMELON F1 CHAMPION SWEET NP-586

- Kháng bệnh tốt, trái dạng oval, da xanh  có xọc xanh đậm lem , vỏ mỏng dai, ruột đỏ đậm, thịt chắc, độ ngọt >14% trái nặng 3.8-4.8 kg.

- It is the same feature of  F1 CHAMPION SWEET NP-305, but its color  is not more dark.

DƯA HẤU F1 THÀNH  LONG RUỘT VÀNG NP-999

 WATERMELON F1 YELLOW  SWEET NP-999

- Kháng bệnh tốt, trái dạng oval, da xanh  có xọc xanh đậm lem , vỏ mỏng dai, ruột vàng, thịt chắc, độ ngọt >14% trái nặng 3.5-4.5 kg.

- This medium CRIMSION type, high flesh quality, very attractive yellow flesh. Sugar content 14 % , fruit size 3.5 - 4.5 kg and maturity 55 days after sowing.

 

DƯA HẤU F1 SALEM  CRIMSION  NP- 21

 WATERMELON F1 SALEM CRIMSION  NP-21

- Cho trái sau 70 ngày trồng, da xanh nhạt  và có  sọc xanh đậm. Thịt màu đỏ hồng, ḍn, thơm. Độ đường cao , dạng trái oval,  nặng 5.5 - 6 kg.

- Matures in 70 days. Wide black green stripes on light green. Pink red flesh is crisp, soft and juicy with 12.38% sugar content. Oval shape and average 5.5kgs. High quality.

DƯA HẤU F1 SALEM  CRIMSION  NP- 25

 WATERMELON F1 SALEM CRIMSION  NP-25

- Ngắn ngày, cho trái sau 30 ngày thụ phấn, dạng trái oval, có trọng lượng 8 kg / trái. Da xanh nhạt có có sọc xanh đậm và được bao phủ lớp phấn trắng. Thịt có màu đỏ với độ đường khoảng 12 %.

- Matures in 30 days after fruit-set. Oval shape fruit is 8kgs. Light green rind with green stripes and with wax. Red flesh with 12% sugar content. Good shipper and high yield.

DƯA HẤU F1 SALEM CRIMSION   NP- 02

 WATERMELON F1 SALEM CRIMSION  NP-02

- Cho  trái sau 25 ngày thụ phấn, dạng trái oval với trọng lượng b́nh quân từ 6 -8 kg. Da xanh với sọc xanh đậm, thịt đỏ ḍn, có mùi thơm và  độ đường đạt 11 - 11.2 %.

- Matures in 25 days after fruit-set. Oval shape fruit is average 6.8kgs. Green rind with dark green stripes. Red flesh is crisp and juicy with 11% sugar content.

DƯA HẤU F1 THĂNG LONG  NP-1000

 WATERMELON F1 FLY DRAGON NP-1000

- Gíông thế hệ mới, đặt biệt, thịt màu đỏ đậm với chất lượng quả rất tốt, độ ngọt đạt đến mức 14 - 14.5 %, trọng lượng b́nh quân đạt từ 4.5 -5.5, trái dài đều. Da xanh đậm với sọc đen và lem.  Ngắn ngày, cho thu hoạch sau 55 - 58 ngày trồng.

- This hybrid is a special variety, high quality, red flesh, crispy, and delicious. Very sweet, brix (14 - 14 .5%) obtained 14 - 14 .5%.  Fruit weight 4.5 -5.5kgs, uniform, long  in shape, slender. Dark green skin with black stripes, very nice color, firm flesh, thin skin without cracking fruit. - Easy to grow, vigorous growth, tolerant to anthracnose disease. - Harvest 55 - 58  days after transplanting.

DƯA HẤU MĨ F1 TRÁI DÀI   NP-1100

 WATERMELON F1 AMERICA LONG SWEET NP-1100

- Gíông thế hệ mới, đặt biệt, thịt màu đỏ đậm với chất lượng quả rất tốt, độ ngọt đạt đến mức 14 - 14.5 %, trọng lượng b́nh quân đạt từ 4.5 -5.5, trái dài đều. Da xanh đậm với sọc đen và lem.  Ngắn ngày, cho thu hoạch sau 55 - 58 ngày trồng.

- IT is a special variety, high quality, red flesh, crispy, and delicious. Very sweet, brix (14 - 14 .5%) obtained 14 - 14 .5%.  Fruit weight 4.5 -5.5kgs, uniform, long  in shape, slender. Dark green skin with black stripes, very nice color, firm flesh, thin skin without cracking fruit. - Easy to grow, vigorous growth, tolerant to anthracnose disease. - Harvest 55 - 58  days after transplanting.

DƯA HẤU F1 THÀNH LONG TRÁI DÀI NP-2100

 WATERMELON F1 LONG DARK SWEET NP-2100

- Gíông thế hệ mới, đặt biệt, thịt màu đỏ đậm với chất lượng quả rất tốt, độ ngọt đạt đến mức 14 - 14.5 %, trọng lượng b́nh quân đạt từ 4.5 -5.5, trái dài đều. Da xanh đậm với sọc đen và lem.  Ngắn ngày, cho thu hoạch sau 55 - 58 ngày trồng.

- Harvest 55 - 58  days after transplanting.  This hybrid is a special variety, high quality, red flesh, crispy, and delicious. Very sweet, brix (14 - 14 .5%) obtained 14 - 14 .5%.  Fruit weight 4.5 -5.5kgs, uniform, long  in shape, slender. Dark green skin with black stripes, very nice color, firm flesh, thin skin without cracking fruit. - Easy to grow, vigorous growth, tolerant to anthracnose disease.

DƯA HẤU F1 HMN AFTA - 414 ◄► WATERMELON F1 AFTA - 414

- Kháng bệnh tốt. Trái dài, da xanh  có sọc  đậm, vỏ mỏng dai, ruột đỏ đậm, thịt chắc,  trái nặng 4.5-5.5 kg.Thu hoạch sau 55-58 ngày trồng.

- The fruit is big and long, 4.5  5.5  kg  in weight, dark green rind with black-green stripes, red flesh and sweet taste.  Early maturity: 55 -58  days after sowing. Well adapted to different weather and soil. High yield. High resistance to Cercospora cruenta, Mycosphaerella melonis and Phytophtora melonis.

DƯA HẤU F1 HẮC MỸ NHÂN 2888 ◄► WATERMELON F1 SUPER SWEET 2888

- Chất lượng, kháng bệnh tốt. Trái dài, da xanh  có sọc  đậm, vỏ mỏng dai, ruột  chắc, đỏ đậm,  nặng 4.5-5.5 kg/trái.Thu hoạch sau 55-58 ngày trồng.

- This hybrid is a special variety, high quality, red flesh, crispy, and delicious. Very sweet, brix obtained 13-14%. - Fruit weight 4.5 -5.5kgs, uniform, long  in shape, slender. Dark green skin with black stripes, very nice color, firm flesh, thin skin without cracking fruit. - Easy to grow, vigorous growth, tolerant to anthracnose disease. - Harvest 55 - 58  days after transplanting.

DƯA HẤU F1 HMN HOÀNG KIM 747 ◄► WATERMELON F1 GOLDEN CROWN 747

- Kháng bệnh tốt. Trái dài, da xanh đậm có sọc mờ, vỏ mỏng dai, ruột  chắc, màu vàng, trái nặng 4.5-5.5 kg.Thu hoạch sau 55-58 ngày trồng.

- Elongated in shape, dark green rind with black stripes. Flesh is orange yellow and very sweet. Fruit is firm without cracking fruit. - Vigorous growth, specially, tolerant to disease very strong. - Fruit weight: 4 - 4.5kgs, very uniform . Harvest  56 - 58  days after transplant. - Can be grown in stakes, tunnel cultures for highest quality planting.  An excellent eating quality with very good looking uniform, unique and is high marketable value variety, can satisfy highest needs of the market.

DƯA HẤU F1 GREEN LONG  NP- W1 ◄► WATERMELON F1 GREEN LONG  NP-W1

- Cho thu hoạch sau 75 - 80  ngày trồng,  thịt màu đỏ hơi hồng, ḍn, thơm và độ đường có thể đạt 12 %.Kháng bệnh rất tốt.

- Late season hybrid watermelon. Peach color flesh is crisp, juicy and sweet with 12% sugar content. Fruit weight is average 8kgs. Tolerant to Fusarium Wilt. Tough fruit, good for shipping.

DƯA HẤU F1 SMOOTH GREEN NP-24 ◄► WAT F1  SMOOTH GREEN LONG  NP-24

- Thời gian thu hoạch sau 71 - 75 ngày trồng, da xanh nhạt, vỏ mỏng nhưng rất cứng . Ruột đỏ đậm , thịt ḍn thơm, độ đường đạt 11 - 12 %. Dạng trái oval, nặng từ 5 -7,9 kg. Năng suất rất cao và dễ đậu trái.

- Matures in 71-75 days. Light stripes on green, hard rind. Dark red flesh is crisp and juicy with 11.9% sugar content. Oval shape and average 5.9kgs. High yield and uniform fruit-setting.

DƯA HẤU F1 LONG GREEN  NP- 2013

 WATERMELON F1 LONG GREEN LONG F1 NP-2013

- Cho thu hoạch sau 75-78 ngày gieo, da xanh ruột đỏ, gịn và thơm. Độ ngọt b́nh quân 11.1%, với dạng trái dài và nặng 5.7-8kgs.

- Matures in 75-78 days. Light  green  rind. Red flesh is crisp and tasty with 11.1% sugar content. Long shape and average 5.7-8kgs.

DƯA HẤU F1 DARK GLOBE NP-024

 WATERMELON F1 DARK GLOBE NP - 024

- Thu hoạch sau 28 ngày thụ phấn, trái tṛn đen có phấn. Thịt màu đỏ nhạt, chắc ruột, thơm , độ đường có thể đạt 13 %. Kháng bệng rất tốt và năng suất rất cao.

- Harvest in 28 days after fruit-set. Round shape is black with wax powder. Bright red flesh is fine and juicy with 13% sugar content. Thin rind but tolerate shipping. Good for fruit-set. Disease resistance.

DƯA HẤU F1 GREEN GLOBE NP-25  

WATERMELON F1 GREEN GLOBE NP - 25

- Thu hoạch sau 65 ngày trồng, da xanh đen, vỏ mỏng nhưng rất dai. Ruột đỏ hồng, gịn và thơm, độ ngọt 11.5%. trái dạng tṛn cao, trọng lượng trung b́nh 4.5kgs.

- Matures in 65 days. Black green rind, thin but hard. Pink red flesh is crisp, tasty and juicy with 11.5% sugar content. Slightly oval shape and average 4.5kgs.

DƯA HẤU F1 GOLDEN TET NP- 0101

 WATERMELON F1 GOLDEN TET  NP-0101

- Ngắn ngày, cho thu hoạch sau 65 - 68 ngày trồng, dạng trái h́nh bầu dục, với trọng lượng b́nh quân 1.9 - 2 kg. Da màu vàng, ruột màu đỏ nhạt, thịt ḍn, thơm, ngọt (12 %).Kháng bệnh tốt, và phù hợp vận chuyển xa.

- Early small watermelon, Matures in 65-68 days after sowing, Oblong shape is average 1.9kgs, Yellow rind, Bright red flesh is crisp, juicy and tasty with 12.0% sugar content, Resistant to split,Excellent for shipping.

DƯA HẤU F1 KHÔNG HẠT YELLOW SKIN NP- 04

 F1 SEEDLESS WATERMELON YELLOW SKIN NP- 04

- Thời gian cho thu hoạch sau 85 ngày trồng,  Trái tṛn, nặng 4 - 6 kg, da màu vàng kim, ruột đỏ, độ ngọt  12 %, cây phát triển rất khỏe, vận chuyển xa rất tốt.

- Matures in 85 days. More vigorous plant. Globular shape and average 4-6kgs. Golden rind and red flesh is crisp, sweet and juicy, 12% sugar content. Strong disease tolerance. Shipping well.

DƯA HẤU F1 KHÔNG HẠT CRIMSION NP- 05

 F1 SEEDLESS WATERMELON  CRIMSION  NP- 05

- Cho thu hoạch sau 35 - 38 ngày ra hoa, trái tṛn nặng khoảng 5 - 7 kg, da xanh nhạt với sọc xanh đậm. Ruột đỏ, rất ngọt (12.5 - 13 %).

- Matures in 35-38 days after flowering. High globular shape and average 5-7kgs. Dark green stripes on light green. Red flesh is juicy with 12.5% sugar content. High yield, high quality. Strong disease tolerance and good shipper.

DƯA HẤU F1  KHÔNG HẠT  DRAGON  NP-46

F1 SEEDLESS WATERMELON DRAGON NP-46

- Cho thu hoạch sau 80 - 95 ngày gieo, trái tṛn nặng 4 - 6 kg, da xanh với sọc xanh đậm, thịt màu đỏ hồng đào, ḍn và có độ ngọt  11.5 - 12 %.

- Matures in 80-95 days after sowing, Globular shape is average 4-6kgs, Green rind with dark-green wide stripes, Red flesh is crisp with 11.5% sugar content

DƯA HẤU F1  KHÔNG HẠT  ROUND GLOBE  NP- 2301

 F1 SEEDLESS WATERMELON ROUND GLOBE  NP- 2301

- Phát triển rất mạnh, dễ đậu trái, trái tṛn với trọng lượng khoảng 8 kg. Da mỏng nhưng rất dai thích hợp cho vận chuyển xa. Thịt ḍn, thơm và có  vị ngọt  12 %. Đặt biệt kháng bệnh rất tốt.

- Vigorous plant with good fruit-set. Round Shape fruit is average 8kgs. Thin and hard rind without splitting. Flesh is tender, juicy and tasty with 12% sugar content. Good shipper and high diseases resistance.

DƯA HẤU F1  KHÔNG HẠT  YELLOW GLOBE  NP- 2401 

 F1 SEEDLESS WATERMELON YELLOW GLOBE  NP- 2401

- Cho thu hoạch sau 75 ngày trồng, da xanh với sọc xanh đậm. Ruột ḍn, ngọt (11.9 -12.3 %) và thơm. Trái tṛn và có trọng lượng b́nh quân từ 3.85 - 4.0 kg

- Matures in 75 days. Black green stripes on green rind. Yellow flesh is crisp and juicy with 11.93% sugar content. Round fruit and average 3.85kgs. Good shipper and long shelf-life.

DƯA HẤU F1  KHÔNG HẠT  CRIMSION GLOBE  NP- 207

 F1 SEEDLESS WATERMELON CRIMSION GLOBE  NP-207

- Thời gian thu hoạch  sau 76 - 82 ngày gieo, da xanh nhạt với sọc lem xanh đậm, Trái tṛn và nặng khoảng 6.5 - 7kg, ruột đỏ , ḍn, ngọt (12 %) và có mùi  rất thơm.

- Matures in 76-82 days after sowing, Light green rind with green wide stripes, Round shape and average 6.5kgs in weight, Red flesh is crisp, sweet and tasty with 12.0% sugar content

DƯA HẤU F1  KHÔNG HẠT LONG SWEET NP- 06  

F1 SEEDLESS WATERMELON LONG SWEET NP-06

- Gíông đang được dùng phổ biến trên thế giới,cho thu hoạch sau 38 ngày thụ phấn. Trái h́nh bầu dục, da xanh nhạt với sọc xanh đậm, ruột màu đỏ nhạt và độ đường đạt  12 %.

- Mid-season triploid hybrid. It is very popular in the world. 38 days after fruit setting. Short oblong fruit, light green rind with dark green stripes, bright red flesh. 12% sugar content. It has a productive potential.

Top ñ Back to Product