MƯỚP HƯƠNG F1 SOUTHERN STAR NP-036 ◄► SPONGE GOURD F1 STAR NP-036

- Kháng bệnh tốt. Sai trái, trái tṛn, dài 20-35cm, xanh nhạt. Khả năng phân nhánh mạnh nên năng suất cao. Chất lượng trái tốt , ngọt và rất thơm. Cho trái sau 45-60 ngày trồng.

- It is shining - light green slender medium long fruit (20 - 35 cm ), Maturity is 40 - 65  days after sowing. Suitable for processing and fresh market.

MƯỚP HƯƠNG NGỌT F1 NP-037 ◄► SPONGE GOURD F1SWEET NP-037

- Kháng bệnh tốt. Sai trái, trái tṛn, dài 25-30cm, xanh đậm. Khả năng phân nhánh mạnh nên năng suất cao. Chất lượng trái tốt , ngọt và rất thơm. Cho trái sau 40-45 ngày trồng.

- Tasty dark green fruit with stripes size 4*25-30cm long. First harvest in 40 days after planting and well adapt in all seasons.

MƯỚP HƯƠNG F1 NP-620 ◄► SPONGE GOURD F1 LONG GREEN   NP-620

- Phát triển rất khỏe. sai trái, trái tṛn dài 40 - 45cm, xanh nhạt. Khả năng phân nhánh mạnh nên năng suất cao. Thời gian thu hoạch kéo dài, cho trái sau 45-55 ngày trồng.

- Tasty light green fruit with stripes size 4.5 *45 cm long, First harvest in 40 days after planting and well adapt in all seasons.

MƯỚP HƯƠNG CAO SẢN  NP-12 ◄► SPONGE GOURD NP - 12 

- Kháng bệnh tốt. Sai trái, trái tṛn, dài 30-35cm, xanh nhạt. Khả năng phân nhánh mạnh nên năng suất cao.Cho trái sau 40-45 ngày trồng.

- It is  OP Selected , high shining - light green slender medium long fruit (20 - 35 cm ) and uniform fruit , Maturity is 40 - 45  days after sowing. Suitable for processing and fresh market.

Top ñ Back to Product