CNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TN NNG PHT
TAN NONG PHAT SEED CO., LTD

LIN HỆ

Contact us

TRANG CHỦ

Back to Home

DƯA HẤU
WATERMELON

DƯA L
MELON

DƯA LEO
CUCUMBER

KHỔ QUA
BITTER GROURD

B ĐỎ
PUMPKIN

MƯỚP KHA
LOOFAH

MƯỚP HƯƠNG
SPONGE GOURD

BẦU
BOTTLE GOURD

B ĐAO
WAX GOURD

ĐẬU CC LOẠI
BEANS

ĐẬU KHC
PEA

CỦ CẢI
RADISH

CỦ DỀN
BEET ROOT

C RỐT
CARROT

HNH
ONION

SU HO
KOHLRABI

ỚT
CHILI

C CHUA
TOMATO

C
EGGPLANT

RAU DỀN
AMARANHTHUS

TẦN
CHRYSANTHEMUM

LƠ XANH
BROCCOLI   

BẮP CẢI
CABBAGE 

CẢI THẢO
CH-CABBAGE

LƠ TRẮNG
CAULIFLOWER

RAU CẢI
PAKCHOY

RAU CẢI MUSTARD
GREEN MUSTARD
X LCH
LETTUCE

RAU THƠM
HERB

RAU NG
CORAINDER
BẮP
CORN
LOẠI RAU KHC
OTHER
VEGETABLE
ĐU ĐỦ
PAPAYA

SUPPERMARKET
PRODUCTS

GỐC GHP
ROOT STOCK

ĐẤT HỮU CƠ
ORGANIC SOIL
 
DỤNG CỤ
LM VƯỜN

TOOLS GARDEN
SẢN XUẤT GIỐNG
 SEED
 PRODUCTION
RAU HỮU CƠ
OGANIC SEED

TRI CY
FRESH FRUIT

RAU MẦM
SPROUTING
 

TAN NONG PHAT SEED CO., LTD ® ALL RIGHTS RESERVED, 2007