CỦ DỀN  ĐỎ DETROIT F1 NP - 47 ◄► BEET ROOT HYBRID  DETROIT F1 NP-47

- Cây phát triển rất khỏe và độ đồng đều củ rất cao, củ rất chắc và không bị xơ cứng. Củ tṛn dẹt và có màu đỏ huyết , thịt củ có màu đỏ tía và không có vân trắng , có vị ngọt. Thời gian thu hoạch sau gieo: 70 - 75 ngày.

- The hybrid is excellent in terms of its  flesh properties. The root are flat round dark  red in color and has an average weight of 100-150gm. Flesh is uniform and without any white rings and highly palatable due to its sweet taste. The root surface is highly smooth.

CỦ DỀN  ĐỎ   F1  LONG NP - 48 ◄► BEET ROOT HYBRID LONG RED  F1 NP-48

-Cây phát triển rất khỏe và độ đồng đều củ rất cao, củ rất chắc và không bị xơ cứng. Củ suôn dài,  có màu đỏ huyết , thịt củ có màu đỏ tía và không có vân trắng , có vị ngọt. Thời gian thu hoạch sau gieo: 80 - 85 ngày.

- The hybrid is excellent in terms of its  flesh properties. The root are long  blood red in color and has an average weight of 220 - 300 gm. Flesh is uniform and without any white rings and highly palatable due to its sweet taste. The root surface is highly smooth.

CỦ DỀN  ĐỎ F1 NP - 49 ◄► BEET ROOT HYBRID RED GLOBE F1 NP-49

- Cây phát triển rất khỏe và độ đồng đều củ rất cao, củ rất chắc và không bị xơ cứng. Củ tṛn và có màu đỏ huyết , thịt củ có màu đỏ tía và không có vân trắng , có vị ngọt. Thời gian thu hoạch sau gieo: 80 - 85 ngày.

- The hybrid is excellent in terms of its  flesh properties. The root are round blood red in color and has an average weight of 220 - 300 gm. Flesh is uniform and without any white rings and highly palatable due to its sweet taste. The root surface is highly smooth.

Top ñ Back to Product