RAU DỀN TIỀU CAO SẢN ◄►RED & GREEN AMARANHTHUS

- Cy cao từ 25 - 35 cm. L lớn mềm , c 2 mu trn cng một l ,  khng xơ, độ đồng đều rất cao, pht triển trong mọi điều kiện thời tiết v kh hậu.

- Harvest 25 - 35 days after transplant, average height 25 - 30 cm, leaves is half red and green colored, soft and less fibre, large. It is a special selection with high quality, best purity. Suitable for hard and professional markets. Vigorous growth, good heat and rain tolerant, easy to grow.

DỀN HAI MU ◄► BICOLOR AMARANTHUS

- Cy cao từ 25 - 35 cm, l hỗn hợp của dền đỏ v dền tiều, chng tạo ra giống rau nhiều mu sắc tăng sức hấp dẫn , độ đồng đều rất cao, pht triển trong mọi điều kiện thời tiết v kh hậu.

- Harvest 25 - 35 days after transplant, average height 25 - 30 cm. It is a mix of green an red amaranthus, with soft and less fibre, large. It is a special selection with high quality, best purity. Suitable for hard and professional markets. Vigorous growth, good heat and rain tolerant, easy to grow.

RAU DỀN ĐỎ CAO SẢN ◄►RED  AMARANHTHUS

- Khng bệnh tt. L c viền xoắn, mu đỏ sậm. Thn mềm,  cao 20-25cm.

- Harvest 25 - 35 days after transplant, average height 25 - 30 cm, leaves is uniform red soft and less fibre, large. Our varieties are special selection with high quality, best purity. Suitable for hard and professional markets. Vigorous growth, good heat and rain tolerant, easy to grow.

Top Back to Product